Framtidens lantbruk

En heldagskonferens med tema: Klimat, Markanvändning och Samverkan

 Vi vänder oss till alla som är intresserade av lantbruks- och markfrågor vid till exempel länsstyrelser, kommuner, i näringen och i politiken, i intresseorganisati...

Sverigeunik utbildning på Torsta

Torsta satsar på en ny utbildning som ska svara mot skogsnäringens behov av arbetskraft med kompetens inom miljö- och naturvård.

...

Yh Mathantverk

Den populära utbildningen är tillbaka!

Mathantverkare – ett yrke i tidenDu lär dig att skapa produkter med smak, kvalitet och identitet. Du jobbar i huvudsak med lokala råvaror och i mindre skala. Du tillv...