Upphandling för tjänster inom projekt ”Creative Region of Gastronomy”

Östersund och Jämtland är sedan 2010 utsedd som Creative City of Gastronomy av UNESCO-nätverket ”Creative Cities Network”. I september 2016 kommer UNESCOS årsmö...

Renskötarutbildning på Torsta

Jämtlands Gymnasium Torsta har fått klartecken från Skolverket att bedriva utbildning inom renskötsel från och med höstterminen 2016. Skolverket och rennäringen anser att en utbildning som kombinerar ren- och skogskötsel ger goda möjligheter för ungdomar att möta framtiden och dess utmaningar.

...

Trädgårdskurs

I höst drar vi igång med ett kurspaket om trädgård och odling. Det blir fyra kurstillfällen under kvällstid, 18:30-21:00. Ni kan även anmäla er på enstaka kurser om det är något som lockar mer.

I höst drar vi igång med ett kurspaket om trädgård och odling. Det blir fyra kurstillfällen under kvällstid, 18:30-21:00. Ni kan även anmäla er på enstaka kurser...


Escort istanbul