Jordbruk

DSC03313

 

 

Bakgrund

Två procent av landets åkermark finns i Region Jämtland/Härjedalen. Åkermarken nyttjas i allt väsentligt till odling av djurfoder. En mycket liten del nyttjas till potatisodling och grönsaksodling.

Eftersom den dominerande grödan är vall är hela regionens jordbruk uppbyggt kring idisslare: mjölkkor, köttdjur, får och getter. Mjölkkor är den ekonomiskt sett helt dominerande produktionsgrenen. Av jordbrukets omsättning om 1 miljard kronor svarar mjölkproduktionen för ca 75%.

Mjölkpriset har i reala siffror halverats alltsedan 1980-talet. Det har tvingat fram en kraftig storleksrationalisering under de senaste 30 åren.  Idag finns 130 mjölkkoföretag i regionen som producerar nära nog lika mycket mjölk som 1300 företag gjorde 1980.

Det finns därmed ett stort antal gårdar utan egen jordbruksdrift men med ekonomibyggnader som kan användas till ny verksamhet t.ex. småskalig får, get och fjäderfäproduktion.

 

Verksamhet

Torsta ABs jordbruksavdelning har som mål att öka kunskapsnivån hos regionens landsbygdsföretagare. Med hjälp av ny kunskap kan näringen anpassa sig till omvärdens förändringar och behålla eller öka sin konkurrenskraft. En lönsam jordbruksverksamhet är den viktigaste förutsättningen för att den Jämtländska landsbygden skall bebos och att regionens naturresurserna skall kunna nyttjas.

Vår målgrupp är företagare på landsbygden. Både erfarna och oerfarna, stora som små.

Vår verksamhet består av:
Egna utbildningar
Uppdragsutbildningar
Kurser
Seminarier
Temadagar
Studieresor
Projektverksamhet
Rådgivning

 

 

All verksamhet är efterfrågestyrd. Vi är alltså till för dig och dina behov så kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig. Våra medarbetare har gedigna teoretiska och praktiska kunskaper som kontinuerligt uppdateras via målinriktad ämnesbevakning och vidareutbildningar. Därtill har vi ett brett kontaktnät både regionalt, nationellt och internationellt.

Vi samarbetar med företag och organisationer inom regionen som arbetar med affärer och support till landsbygdens företagare.

Kontakt

För frågor och synpunkter inom ämnesområdet jordbruk hör av dig till:

Anna Beck-Friis
Leg. Veterinär
Djurhälsa, utbildningar, Interreg-projekt
0640-18843
072 566 73 24

Andreas Carlsson
Lantmästare
Växtodling, husdjur, maskiner, ekonomi, utbildningar
0640-18817
070 646 19 17

Ida Olofsson
Msc Kemi
Mjölkförädling, projekt, utbildningar
0640-18834
070 303 66 81