Företags- & landsbygdsutveckling

Torsta Utvecklings uppgift är att vara en naturlig och neutral partner för de gröna näringarna i Norrlands inland, genom konkreta projekt, utbildningar och utvecklingsinsatser.

Skapa mötesplatser och seminarium, ge rådgivning i affärer och företagsetableringar, stötta och stimulera nya initiativ, kompetensutveckla, marknadsföra nationellt och internationellt är några av Torsta AB’s företagsutvecklings många roller.

Våra näringar
Skog & trä, Lantbruk och Vattenbruk

Torsta – motor i innovationssystem för gröna näringar

Tillhanda FoU och skapa ny kunskap
Kompetensuppbygnad
Skapa nya produktmarknader
Formulera kvalitetskrav från efterfrågesidan
Skapa och ändra organisationer som behövs för att utveckla innovationer
Nätverkande
Skapa nya institutioner
Inkubationsaktiviteter
Finansiering av innovationsprocessen
Tillhandahålla tjänster för innovativa företag

Kontakta oss gärna!