Lokalisering av odlingsområden

vy_sjo

   

Odlingsområden

Steg ett i en process att starta fiskodling är att finna en bra geografisk plats för sin verksamhet. Att hitta en bra plats för sin fiskodling är en av de viktigaste faktorerna för framgång oavsett om det skall vara en landbaserad eller sjöbaserad anläggning. För att en fisk skall växa och må bra måste de biologiska kraven för arten i fråga uppfyllas. Tillgången på rent kallt vatten och syre är ett absolut måste, därför kan inte placeringen av anläggningen tillåtas påverka miljön negativt då detta får följder på fiskens välbefinnande och tillväxt. Kommer anläggningen på sikt att ge miljöproblem förlängs heller inte tillståndet att bedriva verksamhet och verksamheten måste flyttas. Placeringen är också av stor vikt vad gäller de sociala aspekterna, goda grannar är att föredra framför konflikter och överklaganden.

Olika områden och sjöar har olika förutsättningar att klara den näringsbelastning en fiskodling ger, därför måste sjön och platsen som väljs klara den produktion som företaget behöver för att uppfylla sina ekonomiska kalkyler.

I Jämtland finns goda förutsättningar för både land och sjöbaserade anläggningar och genom projektet Aquabest har 192 sjöars potential för fiskodling undersökts.

Jag är övertygad att vi kan hjälpa dig hitta en plats för din verksamhet oavsett om det är land eller sjöbaserad anläggning för fiskodling som eftersöks.    

Vid frågor kontakta: Erik Olofsson, erik.olofsson@torsta.se eller 070-660 97 40