Skogs- och miljövårdare

slider7

Utbildningen
Här är utbildningen för dig som är intresserad av natur, miljö och skogsbruk!
Vi erbjuder dig en utbildning som ger dig en gedigen skogsbruksutbildning som
grund och som har en stark natur- och miljövårdsprofil. Dessutom en utbildning
där undervisningen till stor del sker i skog och mark utanför den traditionella
klassrumsmiljön. Utöver kurser inom skogsbruk läser du också kurser
inom fiske- och vattenvård, jakt- o viltvård, natur- och landskapsvård. Tillsammans
med kurserna Naturkunskap, Biologi, Markens o växternas biologi får
du dessutom en goda teoretiska kunskaper om de ekologiska och biologiska
grunderna för ett arbete inom skogs- natur- och miljövård.
Förutom yrkeskurser läser du även gymnasiegemensamma kurser som svenska,
engelska, matematik mfl. som ger dig en bred utbildning.
På Torsta ges du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet för
vidare studier.

Lärarna
Hos oss kommer du att undervisas av lärare som har erfarenhet av arbete både
inom skogsbruket och med utbildning. De har pedagogisk utbildning och är behöriga
lärare. En lärare kommer att fungera som din mentor och vara den som
kommer att följa upp, handleda och stödja dig genom studietiden.

Yrken
Efter avslutad utbildning kan du förutom traditionellt skogsbruk arbeta med
fiske- och vattenvård, jakt- och viltvård, reservatsskötsel, skötsel av övriga
hänsynskrävande biotoper, parkskötsel och tätortsnära skogsbruk, skogs- och
landskapsplanering, entreprenöriell verksamhet mm.

Praktik
Minst 15 veckor av utbildningen genomför du i form av praktik på
arbetsplatser utanför skolan (arbetsplatsförlagt lärande). Torsta har ett
nära samarbete med branschen och du får göra praktik på olika myndigheter
och företag där du får prova på arbetet med praktisk skogs- och
miljövård, fiske-, vatten- och viltvård, reservatsskötsel samt skogsplaneringsarbeten.
Förutom yrkeskunskaper får du möjlighet att bli en del i
yrkesgemenskapen, utveckla en yrkesidentitet samt skapa kontakter för
ditt framtida yrkesliv.

Certifikat
För att ytterligare öka dina möjligheter på arbetsmarknaden erbjuder vi förutom
gymnasieutbildningens kurser även möjlighet att certifiera dig:
Motor- o röjsågskörkort
Kompetensbevis ”Natur och kulturmiljövård” (Grönt kort)
Jägarexamen
Hjärt och lungräddning (HLR-utbildning)

Vi har under utbildningstiden ett nära samarbete med:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Skogsstyrelsen
SCA