Om Torsta

Nya Torsta

är ett kunskapscentrum som ska tillgodose och utveckla de gröna näringarnas behov av ny kunskap, nya idéer och nya kontakter. Torsta ligger i Ås, men finns till för och är aktiva i hela länet. Vi erbjuder utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Vi arbetar med företags- och landsbygdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö. Vi vill bidra till ökad lönsamhet i branschen och vara de gröna näringarnas självklara källa till kunskap.

Fråga Torsta! Vi har inte alla svaren, men vi har kunskap, engagemang och nätverk för att ta reda på det du behöver veta.

Vision

Vi tillför kunskap som gör det möjligt för de gröna näringarna att blomstra.

Företagsfakta

Nya Torsta är ett icke vinstutdelande aktiebolag och bildades 1 juli 2012. Torsta ägs av Regionförbundet Jämtlands län, Jämtlands Gymnasieförbund, LRF, Träutveckling Jämtland AB, Persson Invest, SCA, Norrskog och Svea Skog.

Här arbetar cirka 50 personer och våra kompetensområden är skog, djur, lantbruk och vattenbruk.

Gymnasieutbildningen inom naturbruk bedrivs på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund. På skolan kan man läsa inriktningarna skog, lantbruk och djur. Våra utbildningar leder ofta till jobb tex som skogsmaskinförare eller djurskötare. Vi har också företagsutbildningar och kurser inom de gröna näringarna. Torsta driver landsbygdsutveckling på uppdrag av Regionförbundet Jämtland.

Arbetet med landsbygdsutveckling bedrivs oftast i projektform och är inriktat på ökat företagande inom de gröna näringarna. Just nu pågår bland annat Creative Region of Gastronomy, GREI och andelsodling. Ullforum är vårt minispinneri.

Torsta Gårdsbruk bedriver ekologisk mjölkproduktion och levererar mjölk till Norrmejerier och Eldrimner. På gården finns för tillfället drygt 50 mjölkkor och ungefär 20 tackor av rasen Jämtlandsfår. Vi odlar 190 hektar mark i Ås, i huvudsak vall. Det görs även en del odlingsförsök på uppdrag av SLU i Umeå.

Torsta kan erbjuda fina konferensmöjligheter och god mat för små och stora grupper och har en öppen lunchrestaurang för upp till 150 personer. Många av råvarorna i restaurangen kommer från den egna gården.

 

Styrelse

Margareta Winberg, ordförande

Marie Simonsson, vice ordförande

Anton Waara

Erik Gudmundsson

David Wikner

Andreas Karlsson

Marita Åsberg

Ledningsgrupp

Trine Amundsen, VD

Annsofi Collin, Utvecklingschef

Per-Erik Nemby Utbildningschef

Maria Thorén Ekonomichef/service

Joackim Ekroth, Kommunikationschef

 

Organisation

 Orgskiss

 

Historia

OPE Lantbruksskola startades för 150 år sedan i OPE.

År 1850 motionerade den nyvalde riksdagsledamoten i bondeståndet Nils Larsson i Tullus om ett statsbidrag på 2000 riksdaler för att inrätta en lantbruksskola i Jämtland. Det skulle dock dröja fram till 1862 innan Ope lantbruksskola var färdig att ta emot sina första elever, med Karl Julius Viktor Lindström som förste föreståndare.

Kursen var från början två år lång men eftersom det blev svårt att fylla skolans platser, då bondesönerna behövdes hemma på gårdarna, kortade man år 1883 utbildningen till 6 månader och den blev därmed mer teoretisk. Så småningom ökade elevantalet vilket medförde att man växte ur lokalerna i Ope. 1908 köptes en gård i Kvarnsved på Frösön där utbildningen bedrevs i lite mer än tio år innan skolan 1919 flyttade vidare till sin nuvarande plats Torsta i Ås.

En viktig orsak till att skolan flyttade var att Hushållningssällskapet 1918 hade köpt en gård i Ås, där Svalöf skulle bedriva försöksverksamhet med utsäde.

1920 köptes en grannfastighet men först år 1937 stod de efterfrågade lärare- och elevbostäder färdiga delvis tack vare Stiftelsen för stödjandet av Torsta lantmannaskola.

I syfte att få en effektivare drift slogs de båda gårdarna år 1940 samman till en enhet. Både landstinget och Hushållningssällskapet överlämnade sina fastigheter till Stiftelsen Torsta lantmannaskola, som kom att bli huvudman för verksamheten det kommande decenniet.

Under 1940-talet utvecklade verksamheten vidare med hjälp av ekonomisk stöd från landstinget och staten. 1944 firade skolan 60-årsjubileum med 800 festdeltagare, samma år invigde jordbruksminister Axel Pehrsson Bramstorp den nya ladugården. Året därpå 1945 startade lanthushållsskola i det närbelägna Rösta.

1949 invigdes den nya skolbyggnaden. Landstinget hade anslagit en hel del pengar och från 1950 blev landstinget återigen huvudman för skolan. Under det kommande decenniet fortsatte den positiva utvecklingen och från 1951-52 fungerade Torsta som både skogs- och lantmannaskola.

Från 1963 blev praktisk undervisning i jordbruk obligatoriskt, skolan bytte namn från lantmannaskola till lantbruksskola och utbildningen var ettårig. En mindre maskinhall byggdes och skolan började ordna praktikgårdar i närområdet för eleverna.

1971 övertog landstinget Halåsens skogsbruksskola som senare samordnades med och flyttades vidare till Torsta.

Från 1971-72 fick landets lantbruks- och skogsbruksskolor status gymnasier. Utbildningarna blev tvååriga och teori och praktik kombinerades. 1986 stod den nuvarande ladugården färdig.1991 avslutades den sista lanthushållsskolekursen på Rösta.

1994 byggdes en helt ny maskinhall med undervisningslokaler. Huvudbyggnaden byggdes om och utvidgades. På Rösta byggdes växthus och mejeri. Torsta lantbruksskola, Rösta lanthushållsskola och Halåsens skogsbruksskola blev nu Åsbygdens Naturbruksgymnasium.

År 2001 bildades Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) som ingick i Jämtlands läns landstingets verksamhetsområde Utbildning och Utveckling. Därmed vidgades verksamhetsuppdraget betydligt. JiLU bedrev utöver naturbruksgymnasium även en omfattande projektverksamhet och vuxenutbildningar riktade till företagare på landsbygden.

2012 sålde landstinget mark och byggnader till Krokoms kommun. Torsta AB bildas, hyr delar av anläggningen och får uppdraget av ägarna att förädla gymnasieutbildningana och projektverksamhet med avkastningskrav. (Läs mer om Torsta AB på annan plats.)

 

Torstaskolans elevförbund Opeförbundet bildades den 29 april 1886.