Tillstånd

dokument

  

Tillstånd

För att få bedriva en fiskodlingsverksamhet, som använder sig av mer än 40 ton foder per år, krävs olika typer av tillstånd. En fiskodling som använder mindre än 40 ton foder per år är anmälningspliktig. En sådan anmälan görs till berörd kommun.

- Fiskodling omfattas av följande lagstiftningar

- Miljölagstiftningen

- Fiskerilagstiftning

- Smittskyddslagstiftning

- Djurskyddslagstiftning

- EU:s vattendirektiv

- plan- och bygglagen (bygglovsfrågor)

- Om fiskodlingen även innefattar ett slakteri där fisken rensas och förädlas på något sätt (fileas, röks, gravas mm) omfattas den även av livsmedelslagstiftningen.

För att få tillstånd att bedriva fiskodlingsverksamhet med en foderanvändning av mer än 40 ton per år med slakteri krävs det att verksamheten uppfyller kraven i dessa lagstiftningar.

Vid frågor kontakta: Erik Olofsson, erik.olofsson@torsta.se eller 070-660 97 40