Torsta Gårdsbruk

Torsta Gårdsbruk bedriver ekologisk mjölkproduktion och levererar mjölk till Arla, Osterian af jämtland och Eldrimner. På gården finns för tillfället drygt 50
mjölkkor och ungefär 20 tackor av rasen Jämtlandsfår. Vi odlar 190 hektar mark i Ås, i huvudsak vall. Det görs även en del odlingsförsök
på uppdrag av SLU i Umeå.