Utbildningar & Kurser

Torsta AB är ett samverkansbolag mellan den offentliga sektorn i form av Regionsförbundet Jämtlands län och Jämtlands Gymnasieförbund, samt de gröna näringarna i Jämtland representerade av skogsnäringen genom bl.a. Norrskog och SCA, lantbruket genom LRF och träindustrin genom ”Träutveckling i Jämtland AB”, som i sin tur har nio delägare.

Torsta AB ska fungera som ett nav för utvecklingen av de gröna näringarna i Norrlands inland med fokus på Jämtland. På programmet står utbildningar, utveckling och rådgivning. Idag handlar det om skog, lantbruk, djur, vatten och landsbygd.

Målet är att träna yngre och äldre för anställning i de gröna näringarna och att medverka till att de gröna näringarna får gynnsamma förutsättningar att utvecklas.

Strategin är att verksamheten – utbildningarna (både gymnasie- och vuxenutbildningar) och utvecklingsprojekten – ska utvecklas och bedrivas i nära samverkan mellan delägarna, dvs. mellan den offentliga och privata sektorn.