Hönskurs mot småskalig äggproduktion

honskurs

 
 

2-dagarskurs

Kursen ger en grundläggande kunskap om djurslaget höns med inriktning mot hobbyhöns och småskalig äggproduktion.

Kursföreläsare:
Anna Beck Friis, leg. veterinär
Helen Hansen Axelsson, agronom

Kursstart
24-25/10 -2017.

Kurskostnad:
2500:- exkl. moms

För mer info
anna.beck-friis @ torsta.se

Anmälan görs här

För ett mer detaljerat program, klicka här!

Sista anmälan: 2017-10-16

Följande ämnen tas upp i kursen:

- Djurhållning i Sverige
- Raser
- Lagar
- Utmärkande anatomi och fysiologi för fåglar
- Viktigaste sjukdomarna och parasiterna hos höns
- Obduktion av höna
- Hantering
- Beteenden
- Stallar
- Inredning
- Utfodring
- Kläckning
- Avlivning/kadaverhantering
- Slakt för hemmabruk