Vattenbruk

sjo 

Beskrivning

Fisk och skaldjursodling har gamla anor, det var lättare och effektivare än att fiska, redan på Gustav Vasas tid odlades karp och utanför Kalmar slott odlades ruda. I dag produceras hälften av all fisk vi äter i en fiskodling och branschen är den snabbast växande i livsmedelssektorn. Karp är fortfarande den mest odlade fisken, ca 35 miljoner ton produceras varje år, att jämföra med de ca 1,5 miljoner ton lax som produceras i Norge. I Jämtland odlas ca 4500 ton av röding och regnbåge i olika vattenkraftsdammar. Framför allt röding anses som en nyttig delikatess och är ett mycket attraktiva val på restaurangernas menyer och i kyldiskar. Genom rödingens speciella smak, utseende och geografiska ursprung har den en konkurrensfördel gentemot andra laxfiskar och dessutom ett mycket bättre pris.  

 

Konsultjänster

Är du intresserad av att börja med fiskodling och starta företag i branschen, fiskodling, förädling eller sättfiskproduktion hör av dig och bolla idéerna. Blir det verklighet kan vi på Torsta AB hjälpa dig med att hitta en bra plats för din verksamhet, de tillstånd som krävs, kontakter, affärsutveckling och omvärldsanalyser mm.

 

Projekt

För att odla röding krävs kallt vatten. Jämtland och Norrland har genom sina många sjöar och vattendrag en stor potential för produktion av röding. Men fiskodlingar släpper ut näringsämnen oavsett om de är högteknologiska recirkulerande anläggningar på land (RAS) eller om de är av typen öppna kassar. Därför är det av mycket stor vikt att en fiskodling placeras och dimensioneras utifrån de naturliga förutsättningarna.  Detta har tyvärr inte alltid skett vilket leder till både att fisken som odlas inte mår bra men att även omgivande natur blir negativt påverkad. För att komma tillrätta med dessa problem har projektet Aquabest (www.aquabestproject.eu) tagit fram riktlinjer för hur stor en fiskodling kan vara i en sjö och var den skall placeras för att de negativa effekterna skall utebli. Vill du veta mer om vattenbruk ställ en fråga till vår expertpanel .

 

Kontakt

Erik Olofsson, erik.olofsson @ torsta.se
070-660 97 40